Työskentelen yksilöurheilijoiden, joukkueiden ja valmentajien kanssa erilaisten urheilupsykologiaan liittyvien kysymysten äärellä tavoitteenani auttaa urheilijoita valjastamaan psyykkiset taitonsa hyötykäyttöön optimaalisen suorituksen mahdollistamiseksi.

Yleisiä tilanteita, jolloin urheilijat ottavat minuun yhteyttä, ovat esimerkiksi:

  • Kilpailujännityksen hallinta
  • Itseluottamuksen kehittäminen
  • Keskittymiskyvyn parantaminen
  • Pettymysten käsittely
  • Tavoitteen asettamiseen tai motivaatioon liittyvät kysymykset
  • Joukkueen tai ryhmän yhteistoiminnan parantaminen tai ristiriitojen käsittely

Yksilövastaanotoilla psyykkisen valmentajan työskentely perustuu vuorovaikutteiseen yhteistyöhön, jossa asiakkaan yksilöllisiä tarpeita käsitellään psykologin ammattitaidon avulla. Käytän työskentelyssäni laajasti eri tieteellisesti tutkittuja menetelmiä mm. kognitiivisen- ja ratkaisukeskeisen psykoterapian viitekehyksistä,
mielikuvaharjoitteita ja asiakkaalle kotiin annettavia kirjallisia ja käytännön harjoitteita.

Useissa tilanteissa on hyödyllistä ja tehokasta tuoda psyykkinen valmennus yksilövastaanottojen lisäksi lajiharjoitusten pariin. Paikanpäällä pääsen havainnoimaan harjoittelurutiinejasi ja osallistuvan asiantuntijuuden keinoin liittämään siihen psyykkisen valmennuksen keinoja. Harjoituksin osallistuminen
mahdollistaa myös yhteistyön lajivalmentajan kanssa.

Kaikessa työskentelyssäni noudatan yleisiä psykologin ammattietiikkaan ja lainsäädäntöön liittyviä sekä sertifioidun urheilupsykologin työn edellyttäviä käytänteitä.